Računovodske storitve

Storitve opravljamo za mala, srednje velika in velika podjetja. Individualno se prilagodimo potrebam in zmožnostim poslovanja ter dejavnosti in obsegu poslovanja.

Odgovorno in zanesljivo opravljamo naslednje računovodske storitve:

Glavna knjiga

Nudimo vodenje glavne knjige.

Davčna knjiga

Vodenje davčnih evidenc.

Blagajna

Vodenje blagajne.

Stroškovna mesta in projekti

Vodenje po stroškovnih mestih in projektih.

Dokumentacija za banke

Pripravimo vso potrebno dokumentacijo za banke pri pridobivanju posojil.

Evidenca kontov

Vodenje analitičnih evidenc kontov in saldakontov.

Register osnovnih sredstev

Vodenje registra, obračun amortizacije in prevrednotenje osn. sredstev.

Priprava plačilnih listin

Obračun plač in priprava listin.

Statistike

Priprava finančnih statistik in statistik za Statistični urad.

Informacijske rešitve

Povežemo vas z našimi partnerji in vam svetujemo najboljšo izbiro glede obsega in potreb.

IOP izpisi

Priprava izpisov odprtih postavk.

Zaključni obračun

Priprava zaključnih obračunov.

Obračun prispevkov zavezanca

Priprava in oddaja obračuna prispevkov za zavezance.

Plačilni promet

Vodenje plačilnega prometa.

Izdaja e-računov za proračunske uporabnike

Brezplačno vam pripravimo in oddamo e-račune za proračunske uporabnike.

Obračun DDV

Obračunavanje davka na dodano vrednost.

Medletne bilance

Priprava medletnih bilanc za različne namene.

Podjeme in avtorske pogodbe

Priprava in obračun podjemih pogodb in avtorskih honorarjev ter svetovanje glede le-teh.

Obračun obresti

Obračunavanje obresti.

Druge storitve po meri stranke

Storitve oblikujemo individualno po zahtevah stranke.

Zraven računovodskih storitev vam pomagamo k vašemu poslovanju pristopiti celovito. Usklajeno mora biti celotna infrastruktura poslovanja od kadrovskih vprašanj do informacijskega sistema. Uskladimo in pripravimo vam koncept najlažjega in učinkovitega pretoka informacij med zunanjim računovodstvom in vašim poslovanjem. Povežemo vas z našimi strokovnjaki, ki so na področju informacijskih rešitev certificirani ter jih predlagajo tudi javni organi kot npr. Finančni urad RS. Tesno sodelujemo s podjetjem SAOP. Naše stranke uporabljajo programske rešitve iCenter in MiniMax. Prav tako pa vam omogočajo povezljivost programov ostalih ponudnikov.