Ostale storitve

Individualen pristop zagotavlja, da se popolnoma prilagodimo vašim željam in potrebam. Zato lahko za vas prevzamemo naslednje naloge oz. za vas opravimo naslednje storitve.

Opominjanje

Priprava opominov.

Pomoč pri kadrovanju

Reševanje vprašanj glede kadrov.

Prenos/sprememba podjetja

Pomoč pri preoblikovanju podjetja.

Pomoč na daljavo

Preko spleta se povežemo direktno z vašim računalnikom in sproti rešujemo težave in vprašanja.

Obresti

Obračun in pošiljane zaračunanih obresti.

Pomoč na sedežu podjetja

Opravljanje računovodskih del na sedežu podjetja.

Ustanovitev podjetja

Pomoč pri ustanavljanju podjetja.

Prijava kadra v zavarovanje

Prijavimo zaposlene preko eVem v zavarovanje.

Finančna in druga sredstva

Priprava dokumentacije za pridobitev finančnih in nepovratnih sredstev.

Poslovno svetovanje

Celovit pristop pri nudenju poslovnih informacij.

Odjava iz zavarovanja

Delavce odjavimo.

Poslovni načrt

Priprava poslovnega načrta.

Davčna blagajna

Svetovanje glede najprimernejšega sistema davčne blagajne in uvajanje.